Özgül Fobiler

Özgül (Spesifik) Fobi

Özgül Fobi uçak, hayvan, böcek, yükseklik ve daha birçok spesifik nesne ya da durumdan kaynaklanan aşırı korkudur. Birey bu korkusunun aşırı olduğunun farkındadır ancak yine de korkulan nesne ya da durumdan kaçınmak için büyük çaba harcar. Her bir korku çeşidi için fobi kelimesinin önüne o durum ve nesne ile ilgili yunanca kelimeler getirilmiştir (Fobi kelimesi de düşmanlarını korkutan Yunan Tanrısı Phobos’tan gelmektedir). Klastrofobi (kapalı alanlardan korkma) ve akrofobi (yüksek yerlerden korkma) daha yaygın olan iki fobi türüdür. Özgül fobiler korkunun kaynağına göre kategorileştirilmiştir. Özgül fobinin bir çeşidi olan bir bireyde diğer tür fobilerin de görülmesi muhtemeldir. Özgül Fobilerin ayırıcı tanısı olarak Travma Sonrası Stres Bozukluğuna dikkat etmek gerekir.

Özgül Fobi Belirtileri

Özgül Fobisi olan bireylerin fobi yaratan nesne ya da durumla karşılaşma beklentisi içinde olduklarında kaygı yaşamaları ve bu nedenle de fobi yaratan uyarıcıdan kaçınmak için büyük çaba harcamaları şaşırtıcı değildir. Mesela klastrofobikler asansöre binmemek için çok çaba harcarlar ve bunun için çok sayıda katlı merdivenlerden çıkmayı ya da asansör kullanmalarını gerektiren işleri geri çevirmeyi bile göze alırlar. Yani kaçınma davranışı fobilerin en önemli ve belirgin özelliğidir. Bu şekilde de aslında uzun yıllar boyunca devam eder. Örneğin, uçak fobisi olan bir birey hiçbir zaman uçağa binmek istemediği için ve ancak uçakla ilgili durumlarla karşılaşınca anksiyete belirtileri gösterdiği için o fobi uzun yıllar orada durur. Kaçınma davranışı fobiyle alakalı durumu çözmez sadece göz ardı ederek sürekli erteler.

En Yaygın Fobiler

Hayvanlar, böcekler, yılanlar, kuşlar, örümcekler, yükseklik, kan, iğne, yara, enjeksiyondur. Tedavi olarak davranış terapileri özgül fobisi olan kişiler için çok uygundur. Kontrollü maruz bırakma terapileri ile bireyler aşamalı olarak fobilerini yenerler. Bilişsel davranışçı terapiler özgül fobilerin tedavisinde en yaygın kullanılan tedaviler olmasına karşın psikodinamik, bütüncül ve sosyoterapi ile eklektik bir yaklaşımın her türlü ruhsal rahatsızlıkta kişinin sıkıntılarını çözmede daha holistik bir yaklaşım olduğu bilinmektedir.

Tanı Kriterleri

*Belirli bir nesne ya da durum tarafından sürekli tetiklenen belirgin ve aşırı korku
*Nesne ya da durumdan kaçınılır ya da yoğun kaygı yaşanarak katlanılır.
*Belirtiler en az 6 ay sürer.

Özgül Fobiler ile ilgili, bilgi ve randevu almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan iletişim kurabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir