Çocuk Terapileri

Çocuk Terapisi Nedir?

Çocuklar gelişimsel süreçlerinde duygusal, davranışsal bazı problemler yaşayabilirler ve bir sorunları olduğunda direkt yolla ifade edemedikleri için davranışları ve duygularında değişimler ile problemi çevrelerine yansıtırlar.

Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri ve olumsuz duygu durumları, uyum problemleri, tırnak yeme, alt ıslatma sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları, öfke nöbetleri vb. pek çok problem, çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını dışa vurma biçimi, bir nevi yetişkinlere sorununu aksettirme yöntemidir.

Bir sorun için uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir. Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde destekleyecek daha mutlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacaktır.

Çocuk terapileri, çocuklarla birebir sürdürülen oyun terapisi, filial terapi gibi hizmetleri kapsamaktadır. İlk görüşmede aile ile birlikte değerlendirmeye alınan çocuk, bireysel olarak terapi sürecine devam ederken, anne ve baba da dönemsel olarak işleyiş hakkında bilgilendirilmek ve çocuğu destekleyebileceği konular hakkında bilgilendirilmek üzere görüşmeye çağrılacaklardır.

Hangi Konularda Çocuk Terapisinden Faydalanabilirsiniz?

Gelişim problemleri,
Geç konuşma,
Yaygın gelişimsel bozukluk ,
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB),
Tikler – takıntılar,
Çocukluk çağı depresyonu,
Çocuklarda sosyal fobi /İçe kapanma- utangaçlık,
Anksiyete/Korkular- kaygılar,
Uyum ve davranış problemleri,
Uyku problemleri,
Ağlama nöbetleri,
Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis),
Parmak emme,
Yalan söyleme,
Saldırganlık- vurma davranışı,
Okul korkusu/ fobisi,
Evlat edinme süreci ve sonrası,
Beslenme ve yeme problemi,
İştahsızlık ve yemek yememe.

Çocuk Terapileri Nelerdir?

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
Performans ve sınav performansı, verimli ders çalışma, hızlı ve etkin okuma…
Oyun Terapisi
Non-Direktif (Yönlendirilmeyen) ve Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi teknikleri…
Travma Terapisi
Yeni durumla baş etme, kaygıları dizginleme, durumun çevreye nasıl yansıtılacağı, çocuğun davranışları…
Konuşma Terapisi
Konuşmasında kekemelik, artikülasyon bozuklukları gibi sorunlar yaşayan…
EMDR Terapisi
Profesyonel yardım gerektiren durumlar ve kendi kendine yardım için yapılabilecekler…
Dışavurumcu Sanat Terapisi
Kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluya dışa vurma biçimi olan…
Bilişsel Davranışçı Terapi
Kişinin yanlış inanışlarını farketmesi ve nasıl oluştuğunu keşfetmesi…
Aile Terapisi
Aile içindeki ikili ilişki güçlükleri, sorumlulukların paylaşımına ilişkin problemler…
Duyu Bütünleme Terapisi
Duyu Bütünleme ve Özel Eğitim. Duyu Bütünleme ile Sinir Sistemi Tedavisi…

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir