Gecikmiş Konuşma


Dil iki bölümde incelenmektedir. Bunlar, alıcı dil ve ifade edici dildir. Alıcı dil çocuğun sözel ifadeleri kavraması ve anlamasıdır. Bunun yanı sıra ifade edici dil düşünce ya da duyguların semboller veya semboller sistemi yardımı ile ifade edilmesidir. Normal gelişim sürecinde ifade edici ve alıcı dilin çocuğun yaşıyla doğru orantıda olması gerekmektedir.

Çocuğun konuşmayı anlaması, konuşma sırasında kullanılan jest ve mimikler, sözcük ya da eylemlerin hareketle ifade edilmesi, kullanılan oyuncaklar, çocuğun anlama yaşına uygun eşyalar etkili olmaktadır. Tüm çalışmalarda oyun yöntemi kullanılarak çocuğun oyuna aktif katılımı sağlanmalıdır. Basit sözel ifadeler kullanılmakla birlikte çocuklarla konuşurken göz kontağı kurulmalıdır.

Kullandığımız sözcükler çocuğun anlayabileceği düzeyde olmakla birlikte çocuklar konuşmaya ait her kuralı farklı yaş dönemlerinde kazanmakta ve bir sonraki yaşta yeni beceriyi öğrenirken eskisini geliştirebilmektedir. Bununla birlikte çocuğun ne söylediği nasıl söylediği, ne istediği dikkatle dinlenmelidir. Model olunmalıdır. Söylediğimizi taklit etmesi sağlanmalıdır.

Gecikmiş konuşma ile ilgili ön görüşme için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir