Tarihçe

Psikodünya Hayat Boyu Farkındalık ve Gelişim Akademisi; bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, okul ve öğrenme sorunları, kurumsal danışmanlık, özel gereksinimli çocuklara yönelik danışmanlık hizmetleri veren tescilli bir danışmanlık ve psikoterapi markasıdır. Psikodünya, Psikolog Eyüp Tunahan tarafından İstanbul’da kuruldu. Pedagojik & Psikolojik danışma hizmetlerinin verimliliğini sağlamak amacıyla 10 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bu hizmetler Psikodünya markasıyla verilmeye başlandı.

Psikodünya paydaşlarına denge, dönüşüm, yolculuk, farkındalık, kaynak, bağlantı ve dürüstlük sunuyor. Denge hayatta aldığımız ilk derslerden birisidir. Markamızı bütünleştiren siyah-beyaz metaforunu uyum ve uyumsuzluğun içerisinde dengede kalma çabası ile açıklıyoruz. Dönüşüm ise hayatın merkezindedir. Yaşamın her evresinde fiziksel, duygusal ve ruhsal dönüşüm içerisindeyiz. Yolculuk maksuda erişmek için hayatın gayesidir. Yolda olmak veyahut yolda kalabilmek dengenin ve dönüşümün anahtarıdır. Farkındalık diğer bir tabirle ayırdında olmak ufkumuzdur. İçgörü dediğimiz şey kaynağın merkezidir. Kaynak ise insanın içerisine (ruhuna) doğru yönelmelidir. İnsanın kendisi ve çevresi ile bağlantıda kalması deneyimin ruhsal tezahürüdür. Dolayısıyla psikolojik ve pedagojik sağlamlık/bütünlük bireyin kendisine dürüst davranması ile açığa çıkar. Pay olduğumuz paydaşlarımıza esenlikler arzularız.

Amacımız

Çocuk, ergen, yetişkin, yaşlıların yaşam süreçlerindeki gelişimsel durumlarını değerlendirme ve davranışsal problemler üzerine farkındalık kazandırmaktır. Vizyonumuz; Mutlu Çocuk – Mutlu Yetişkin & Farkında İnsan – Farkında Toplum geleceğine hizmet etmektir. Psikodünya tüm hizmetlerini; Gizlilik, Etkililik, Uygulanabilirlik, Farklılık, Özgünlük, Mesleki Etik ilkelerinden ödün vermeden sunmayı misyon olarak benimsemiştir.

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz; Çocuk Psikolojisi, Özel Eğitim, Oyun Terapisi, Pedagoji, Psikoterapi ve Farkındalık kategorilerinde insanı psiko-sosyal bir bütünlük içinde bilimsel terapi verileri ışığında anlamak ve yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Eğitimlerimiz ve seminerlerimiz vasıtasıyla mutlu çocuk, mutlu yetişkin-farkında insan, farkında toplum geleceğine hizmet etmek yegâne gayemizdir. Biliyoruz ki mutlu yetişkinliğe giden yol mutlu çocukluktan geçer. Mutlu yetişkinlik, farkında insanı beraberinde getirir. Farkında insan özveriye sahiptir. Özveri ise verimli işleri neticesinde getirir. Verimli işler ise aileye, çocuğa, bireye, devlete ve topluma olumlu sonuçlar doğurur. Eğitimlerimiz vasıtasıyla paydaşlarımıza esenlik ve farkındalık arzularız.

Değerlendirme Görüşmesi

Değerlendirme görüşmesi; psikolojik ve pedagojik sorunları çözümlemek için hayati derecede öneme sahiptir. Değerlendirme görüşmesi 45 dakika sürer. Uzman psikoterapistler ve pedagoglar tarafından uygulanabilir. Değerlendirme görüşmesinde terapistiniz tarafından günlük yaşam içinde sizi en çok yoran psikolojik ve pedagojik konular analiz edilir. Terapistiniz, bilimsel teoriler ekseninde kişilik modelinizi ve sorununuzu tanımlamaya çalışır. Seans süreci içerisinde bu tespitinden emin olmaya çalışır. Bu açıdan seans içinde terapistinizin soracağı sorular, sorununuz ile ilgili gözükmeyebilir. Bu durumda terapist, danışanını belirli bir teşhis çerçevesine göre derinlikli olarak analiz etmekte ve bilimsel bir teoriyi esas alarak davranmaktadır.

Psikolojik Destek Sigortası (PD)

Psikolojik yardım sadece tedavi amaçlı değildir. Ruh sağlığını koruyucu ve önleyici bir etkisi vardır. Psikolojik ve Pedagojik sorunlarda ilaç tedavisi ile beraber psikolojik yardımın iyileşme sürecinde geliştirici ve hızlandırıcı bir etkisi vardır. İhtiyaç duyduğunuz noktada psikolojik destek almak bir eksikliğin değil değişimin ifadesidir. Anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara ve bireylere Psikodünya Psikolojik Destek Sigortası uyguluyoruz.

Yapılan tüm görüşmeler “gizlilik” prensibine göre düzenlenmektedir. Daha detaylı bilgi almak için “PD Bilgi” konulu mesaj gönderimi yapmanız durumunda ön görüşme yapılacaktır.

Makaleyi Paylaş